Senyalètica per a invidents

Tota persona té dret a la integració en la vida social. Tanmateix,  hi ha barreres físiques i de comunicació que dificulten o impedeixen l’exercici d’aquests drets.

L’aplicació de senyalètica accessible suposa una contribució a l’eliminació de les barreres, promovent l’accessibilitat al nostre negoci o entorn.

Com avantatge addicional, l’empresa o entitat que disposa de senyalètica adaptada es posiciona com qui és sensible a la situació de col·lectius amb discapacitats enfront dels qui no els tenen en compte.

Som especialistes en senyalètica adaptada per a invidents

Directoris - Braille

Senyalètica exterior:
La funció principal de la senyalètica adaptada en exteriors és orientar i localitzar diferents edificis, carrers o àrees, així com activitats dins d’un recinte obert.

Senyalètica interior:
La seva funció és dirigir els usuaris cap dependències, oficines o serveis dins d’un recinte tancat.

És evident la necessitat d’una senyalització correcta i accessible per contribuir al confort d’usuaris i públic en general.

Marcaje del terra

Franges guia i antilliscants:
Per orientar persones amb discapacitat visual en exteriors o interiors es poden aplicar franges guia antilliscants de colors vius i superfície texturitzada que eviten ensopegades i relliscades.

Senyalètica adaptada

Senyalètica de seguretat i emergència fotoluminiscent
Per la seva especial tractament amb recobriment fotoluminiscent, la placa emet llum en la foscor sense necessitat de càrrega elèctrica.

Incorpora text en braille i traç en alt relleu centrat.

Disponible en diferents idiomes!